A Ringató - praktikus tudnivalók

A foglalkozások célja, hogy oldott szeretetteli légkörben a kisgyermekes szülőkkel megismertessük a zenei nevelés lehetőségeit, a szülők és a gyerekek átéljék a közös éneklés és játék élményét.

Nem a gyerekek megtanítása, nem a fejlesztés a cél! Mindenekelőtt a felnőttekben szeretnénk kedvet ébreszteni az énekléshez.  Segítséget, bátorítást adni, útmutatást az értékes zenei anyag válogatáshoz.

Természetesen emellett  célunk még, hogy a gyerekek művészeti, ezen belül zenei nevelése elkezdődjön már a legkisebb korban, érzékennyé, fogékonnyá váljanak a gyerekek a jó zene, a művészetek iránt. Ezért élő énekszóval, mondókákkal, dajkarímekkel hangszerjátékkal vesszük körül őket, és ha kedvük van bekapcsolódhatnak az ölbéli játékokba is

A Ringatókra már néhány hónapos kisbabákkal lehet érkezni, a felső korhatár pedig az óvodáskor kezdete.

A foglalkozásokon a gyerekeket nem osztjuk csoportokra életkor szerint!

Örülünk, ha a foglalkozásainkra nemcsak az anyukák jönnek a gyerekekkel, hanem édesapák és nagyszülők is. 

A csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, nem kell bejelentkezni.

A rendszeresen működő foglalkozások - a hagyományos Ringatók - általában 30 percesek. Ettől eltérő lehet a színpadi, koncerszerű Ringató vagy pl. a hétvégi, ünnepi vagy "apukás" Ringató.

A foglalkozásokon zavaró lehet az esetlegesen előkerülő játék, az elöl hagyott enni- és innivaló!

A késve érkezés, a felnőttek egymás közti beszélgetése vagy a megszólaló mobiltelefon zavarhatja a foglalkozást, a céljaink megvalósítását. 

Székeken, szőnyegen ülnünk, praktikus a kényelmes ruha, zokni (még nyáron is) vagy váltócipő szükséges.

Részvételi díj:  a belépő 500 és 1000 Ft között mozog országszerte, de gyakran tartunk ingyenes programokat. A határainkon túl működő Ringatók részvételi díjáról a helyi foglalkozásvezetőktől kell érdeklődni.

A honlapon legördülő menüben megtalálható valamennyi foglalkozásvezetőnk, illetve valamennyi  hazai és határainkon túli helyszínünk.

Érdemes feliratkozni a hírlevélre ITT!


Bízom benne, hogy a kisgyermekes szülők megtalálnak bennünket, és örömüket lelik a közös éneklésben, játékban.

 

A "Ringató foglalkozás" a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegylajstromában a 189 845 sorszámon bejegyzett védjegy.


Az egyre bővülő, már a határainkat is átlépő hálózatban Ringató néven tartanak foglalkozásokat a kolleganőim, akik elvégezték a Ringató tanfolyamot. Azonos módszerekkel dolgozunk, azonos elveket követünk.Természetesen minden foglalkozásvezetőnek a saját egyénisége érvényesül ezeken a programokon, és ez így helyes.

A Ringató nem franchise, a védjegytulajdonos és a védjegyhasználók között gazdasági kapcsolat nincsen.

A foglalkozásvezetők csoportja a nevelésről és a művészetről, a kettő kapcsolatáról hasonlóan gondolkodó, azonos értékek mentén haladó szakmai-baráti közösség.

 

A Ringató módszertani tanfolyam: A Ringató foglalkozás vezetése speciális képességet, tudást feltételez. Az ehhez szükséges művészetpedagógiai ismereteket jelenleg sehol nem tanítják.

A tanfolyamra alkalmassági vizsgával lehet bekerülni. Elengedhetetlen a kottaolvasási készség, megfelelő éneklési készség, ritmusérzék, zenei hallás, továbbá a zenei "múlt" pl: kórustagság, zeneiskolai tanulmányok, hangszertudás stb...

Minderről bővebben a "Tanfolyamok/Ringató módszertani tanfolyam" menüpontban lehet olvasni.