Ringató módszertani tanfolyam 2021 szeptember - Kállósemjén-

2021. 08. 08. Gállné Gróh Ili


Kelet-magyarországi kihelyezett képzés

Védettségi igazolvány szükséges!

Kállósemjén Önkormányzata és a Ringató Alapítvány a Kelet-Magyarországon élő érdeklődők számára támogatást nyújt a Ringató módszertani tanfolyam elvégzéséhez.

Mit jelent a támogatás? A 85 000 Ft tanfolyami díj alól mentesülnek a résztvevők, illetve szállást és ebédet kapnak.

A tanfolyam ideje: 2021. szeptember 27- október 1.

Helye: Kállósemjén, Kállay kúria 

Idén 15 jelentkező részesülhet támogatásban kizárólag a Kelet-Magyarországi régióból.

A Ringató-módszertan, melyet máshol nem tanítanak, a családból kiinduló, élményközpontú, kodályi elvekre épülő kisgyermekkori zenei nevelést követi. (Részletesen itt lehet olvasni a Ringatóról: www.ringato.hu, www.facebook.com/ringato.

Tanfolyamvezető Gróh Ilona, Magyar Örökségdíjas, Nemzetközi Forrai Katalin-díjas zenepedagógus.

A jelentkezés módja:

  1. Online jelentkezési lap kitöltése:

Jelentkezési határidő határidő: 2021. szeptember 20.

A részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, és részvétel az előzetes online találkozáson.

Az előválogatás, online találkozó tudnivalói:

Az előválogatás biztosítja azt, hogy a tanfolyamot elvégzők szakmai szempontból alkalmasak lesznek a Ringató foglalkozások speciális módszertanának elsajátítására, képesek lesznek Ringató foglalkozásokat vezetni.

A jelentkezőkkel egyénileg beszélgetünk kb. 15 percben a Google Meet felületen. Ehhez okostelefon, laptop vagy asztali számítógép szükséges.(Kamera, mikrofon.) 

A jelentkezőkkel e-mailben felvesszük a kapcsolatot, minden információt megadunk ahhoz, hogy egyszerűen és gördülékenyen történjen az online előválogatás.

A beszélgetésen a következő praktikus kérdésekre kérünk választ:

  • Miért szeretné elvégezni a tanfolyamot, mi a szándéka a tanfolyamon megszerzett ismeretekkel?
  • Van-e programszervezési tapasztalata? 
  • Aktívan használja az internetet?

Éneklés és hangszeres játék az online előválogatáson:

  • Énekeljen egy feszes (tempo giusto) és egy elbeszélő (parlando) magyar népdalt!
  • Mutassa be hangszeres tudását, játsszon egy rövid, szabadon választott zeneművet. (Lehet egy népdal, gyerekdal is. Zongorázást nem kérünk.)
  • Mondjon el magáról néhány olyan személyes gondolatot, amit szívesen megosztana velünk. (Tanulmányairól, családjáról, élethelyzetéről)

Az előválogatáson dől el a tanfolyamon résztvevők köre.

A tanfolyam elvégzését követően azok a résztvevők, akik ténylegesen el is szeretnék indítani a Ringató foglalkozásokat, egy nagyszerű nevelői közösség tagjává válnak. Szerződést kötünk velük, használhatják a Ringató márkanevet, folyamatos szakmai, kommunikációs és marketinges segítséget kapnak. Lásd még a fejezet végén: Védjegyhasználat


Kiket várunk a Ringató módszertani tanfolyamra?

Olyan jelentkezőket várunk, akik kifejezetten azért szeretnék elvégezni a tanfolyamot, mert a Ringató hálózathoz szeretnének csatlakozni, védjegyhasználók szeretnének lenni.

Ringató foglalkozásvezetőnek olyan kolleganőket keresünk,

- akiknek megfelelő zenei képzettségük van, biztosan, tisztán, kifejezően énekelnek,

- jól artikulálva, szépen és helyesen beszélnek,

- jó az előadókészségük, a kapcsolatteremtő- és szervezőképességük,

- tudnak kottát olvasni, valamilyen hangszeren (de furulyán mindenképpen) játszanak,

- fogékonyak a művészetekre,

- akik gyakorlottak az éneklésben, jártasak a népdaltanításban, és képesek arra, hogy meggyőző erővel tudják átadni a foglalkozások zenei anyagát,

- akik maguk körül éneklő közösségeket tudnak kialakítani, elhivatottan, odaadóan tudnak a zenei nevelésért dolgozni,

- felsőfokú végzettséggel rendelkeznek,

- akik rendszeresen használják az internetet, és időt tudnak fordítani arra, hogy az ország különböző pontjain működő kolleganőkkel ilyen módon is kapcsolatot tartsanak.

Miért érdemes elvégezni ezt a tanfolyamot?

A tanfolyam célja, hogy a jelentkezők elsajátítsák a kodályi elvekre épülő kisgyermekkori zenei nevelés elméleti és gyakorlati tudnivalóit (módszertanát), zenei anyagát. Cél továbbá, hogy a tanfolyamon résztvevők mintát kapjanak egy sajátos csoportvezetési technikára, ahol a felnőttek és a kisgyerekek együttes zenei nevelése folyik. Ezt a módszertant máshol nem oktatják.

Azért érdemes elvégezni, mert:

- a tanfolyamon olyan tudásra tehetnek szert a résztvevők, amit iskolai keretek között nem tanítanak,

- mindezt az ismeretanyagot magas színvonalon, hiteles forrásból kapják,

- a tanfolyam résztvevői képesek lesznek maguk is hasonló foglalkozások vezetésére,

- játszóházak, művelődési házak, bölcsődék, óvodák és egyéb oktatási-kulturális intézmények rendszeresen működő, értékes programja lehet,

- a tapasztalataink azt mutatják, hogy ezekre a foglalkozásokra országszerte igény van,

- a művészeti nevelés, ezen belül a zenei nevelés a kisgyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen része, a közös játék és éneklés a felnőttek számára is örömforrás, ehhez hozzájárulni szép feladat,

- tanfolyam elvégzése után, aki Ringató néven szervezi a csoportjait, ezzel együtt egy nagyszerű emberekből álló, kiválóan működő foglalkozásvezetői közösséghez is csatlakozik.

Védjegyhasználat

A tanfolyam elvégzését követően a megfelelően felkészült résztvevőknek - külön szerződés alapján - és védjegyhasználati díj fizetése - netto 24 000 Ft/év - ellenében - lehetősége nyílhat a Ringató név használatára. Ringató elnevezéssel szervezhetnek és tarthatnak foglalkozásokat.