Gállné Gróh Ilona Honlapja KISGYERMEKKORI ZENEI NEVELÉS A SZÜLETÉSTŐL A KODÁLYI ELVEK ALAPJÁN
HU EN

Könyveink:

Magamról, a munkámról

Magamról, a munkámról

Énektanár, karvezető vagyok, 1979 óta dolgozom. Ez alatt az idő alatt több korosztállyal kerültem kapcsolatba a bölcsődésektől a főiskolásokig. Így lehetőségem volt tapasztalatot gyűjteni a különböző életkorú gyerekek zenei nevelésében és a felnőttek képzésében is. Munkám során egyre teljesebbé vált számomra az a kép, amit kodályi koncepciónak nevezünk. őszinte meggyőződéssel tanítok bárhol legyen is az, teszem azt, amiben hiszek. Szeretettel és hálával emlékezem vissza azokra nagyszerű tanárokra, kollegákra, akiktől életre szóló élményeket kaptam, akik mindig példaként járnak előttem.

Nagyon sokat köszönhetek Tóth Ferenc énektanár-karnagynak, Feri bácsinak, aki a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában tanított nyolc évig, és akinél aztán gyakorló énektanár is lehettem.

Komoly szakmai felkészítést kaptam Pécsen a Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd később a főiskolán Tillai Aurél zeneszerző, karnagy óráin, kóruspróbáin. Igyekszem mindezt meghálálni azzal, hogy dolgozom, megpróbálom az élményt továbbadni azoknak, akiket taníthatok.

Hosszú évek óta foglalkozom az óvodai zenei neveléssel, óvodás csoportjaim vannak. 13 évig tanítottam a szekszárdi főiskolán leendő óvónőket, tanítókat. Büszke vagyok arra, hogy ennek a munkának az első lépéseihez Forrai Katalin, Kodály Zoltán tanítványa, világszerte ismert zenepedagógus, nyújtott segítséget. Aztán több, mint 20 évig lehettem Kati néni közelében, tanulhattam tőle, vele dolgozhattam.

Amikor a második gyermekem született (1987), otthoni énekelgetéseinkről rendszeresen videofelvételeket készítettünk. Akkor még nem gondoltam arra, hogy ez milyen nagy és értékes anyaggá fog válni mások számára is. A három és fél éves rendszeres anyaggyűjtés eredménye lett, hogy az MTA Pszichológiai Intézetében, az akkor dr. Ranschburg Jenő által vezetett fejlődéslélektani osztályon Sugárné dr. Kádár Júlia pszichológussal két oktatófilmet készítettünk a korai anya-gyerek kapcsolatban a kommunikációról és a zenei képességek fejlődéséről. Nagyon érdekes és tanulságos munka volt.

Ebben az időben kezdtem tanítani kisgyermekes szülőket, és alakult ki az a speciális foglalkozásforma, ami ma már Ringatóként működik. Bartalus Ilonával (a Duna Televízió volt zenei szerkesztőjével, nemzetközi hírű zenepedagógussal) ilyen címen készítettünk egy három részes tv-műsort 1998-ban (rendezte: Méth Ágnes).

Munkáimat Forrai Katalin folyamatosan figyelemmel kísérte, széles látókörű szakmai tudásával egyengette az utamat. Kati néni megtisztelt azzal, hogy a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetében az utódjaként dolgozhattam. Ez a feladat sok új tapasztalatot jelentett.

1992-ben készítettem Forrai Katalin "Ének a bölcsődében" c. könyve alapján egy hangkazettát "Kerekecske dombocska" címmel. Ez az énekes-játékos, módszertani összeállítás a bölcsődei zenei nevelés, illetve a családban folyó zenei nevelés segédanyagául szolgál. Közben országos és nemzetközi konferenciákra jártam, előadásokat, továbbképzéseket tartottam gondozónőknek, óvónőknek, tanítóknak, szülőknek, s teszem ezt a mai napig is. Lehetőségem volt bepillantani az angol óvodai nevelésbe és a kodályi koncepcióra épülő angliai általános iskolai munkába.

A kisgyermekkori zenei nevelés és az óvónőképzés mellett mindig fontos volt számomra a kórusvezetés és a közvetlen kapcsolat a tanítványaimmal. Hét évig tanítottam Szekszárdon zenei általános iskolában, ahol egy olyan kolleganőtől vehettem át a munkát, aki után komoly felelősség volt a gyerekek elé állni. Nemzetközi és hazai versenyeken elismert kórust adott át nekem Czakó Sándorné Irénke, igyekeztem méltó követője lenni. Folytatódtak a külföldi utak. Belgiumból első, tavaly pedig Csehországból második helyezést hoztunk haza. Szomorú tény, országos tendencia, hogy nem születnek gyerekek, bezárják az óvodákat, iskolákat. Ennek a művészeti iskolának is, a lassú sorvadását néztem, nézem végig fájdalommal...

Szeretem a népzenét, a népdal tanulása, tanítása éltető erő számomra. Népzenei táborokat vezettem Marosi Júlianna népdalénekessel, Csoóri Sándor feleségével. Népdaléneklési versenyeken zsűriztünk éveken keresztül. Nehéz lenne röviden elmondani, hogy mennyi szépséget, bölcsességet adott Julcsi néni.

2005-ben általános iskolásoknak szóló, a kodályi elvekre épülő, kétnyelvű (magyar-angol) ének-zene tankönyvírásba kezdtem. A könyvírás újabb, számomra fontos szakmai-baráti kapcsolatot hozott, Kismartony Katalin kolleganő, szerzőtárs személyében. Az alsó tagozatosok számára készült énekkönyvek és a hozzájuk tartozó tanítói kézikönyvek - összesen nyolc könyv, amelyeket prof. Szőnyi Erzsébet lektorált - 2007. nyarán készültek el a Konsept-H Kiadó (www.konsept.hu) gondozásában. (A könyvek iránt angol nyelvtanárok is érdeklődnek, nekik csak a tanítói kézikönyveket ajánlom, mert az angol dalok teljes gyűjteményét ott találják meg.)

Az elmúlt években a munkámban a legtöbb feladatot a Ringató foglalkozások megtartásán túl a módszertani tanfolyam, az országos hálózat kialakítása, valamint a foglalkozásokhoz kapcsolódó egyéb programok szervezése jelentették. Ezen kívül különféle konferenciákon, rendezvényeken tartottam előadást a kisgyermekkori zenei nevelésről

A módszertani tanfolyam nem csak azt jelentette számomra, hogy széleskörben terjeszthetem a kodályi zenei nevelés gondolatát, mindazt, amit szakmailag jó útnak gondolok, hanem kiváló kolleganőkre is találtam. Sok, tehetséges, fiatal pedagógusra (és nem csak pedagógusra), akikkel úgy érzem, fél szavakból is megértjük egymást, és akik emberileg és szakmailag is alkalmasak arra, hogy a foglalkozásokon élményhez juttassák a szülőket és a gyerekeket is. 2007 tavaszáig két módszertani tanfolyam zajlott le, a harmadik ez év őszén lesz. Pillanatnyilag huszonhárom foglalkozásvezető több, mint ötven helyszínen tart Ringatót. A hálózatunk egyre bővül, talán nem is olyan távoli terv, hogy létrehozunk egy intézetet is.

A saját Ringató foglalkozásaim, amelyeknek nagyobb részét Budapesten tartom, kisebb részét más vidéki városokban, hihetetlen örömet jelentenek számomra. Remélem, sokáig lesz még erőm a mamák és a gyerekek között lenni. A honlapunk "Olvasnivalók" rovata őrzi a Ringató körül zajló eseményeket. Bizony nehéz lenne felsorolni, mennyi minden történt. Gyakran voltak vendégeink, magyar- és külföldi pedagóguscsoportok, újságírók, rádió, televízió. Ez mind jó érzés, de a legnagyszerűbb mégis az, hogy azokon a helyszíneken, ahol foglalkozásokat tartok, egyre szaporodtak a csoportok, növekedett a résztvevők létszáma. A hét egy délelőttjére mindig megtelt a Budai Fonó Zeneház, egy másik délelőttön Káposztásmegyeren a Közösségi Házban volt kevés a szék, vagy csütörtökön délutánonként a Bálint Ház legnagyobb terme népesült be. Ugyanezt tapasztaltam a szekszárdi óvodában hétről hétre, de más városokban is, ahová havonta csak egyszer jutottam el.

Külföldi magyarok is megkeresnek, hogy szervezzünk náluk is programokat. Nem igaz, hogy nem szeretnek énekelni az emberek, nem igaz, hogy csak a bóvli a népszerű! Ahogy korábban utaltam rá: kiszorult a művészeti nevelés az iskolákból, talán el kellene kezdeni elölről, alulról mindent újra!

Forrai Kati néni mondta egyszer, egy beszélgetésünk alkalmával: "...az a fontos, hogy az életben úgy boldoguljunk, hogy közben boldoggá tegyünk másokat..." Én ezt szeretném.

Dr. Gállné Gróh Ilona

Kapcsolat:
Gállné Gróh Ilona
Tel.: +36 30 600 8755
E-mail:

Összesen 115 foglalkozásvezető
228 településen, 290 helyszínen tart hétről hétre rendszeres
Ringató
foglalkozásokat.

A naptárban csak
a Gállné Gróh Ilona
és Gáll Viktória Emese által tartott
Ringató foglalkozások
, valamint
a szakmai események
időpontjai látszanak.

 

 

Impresszum

Az alapítás éve: 1991. Az országos hálózat kialakításának kezdete: 2006. A "Ringató foglalkozás" a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegylajstromában a 189 845 sorszámon bejegyzett védjegy.
© Minden jog fenntartva! Ringató 1991-2018